Nasze usługi

Dla naszych klientów opracowaliśmy, oparty na zasadach kognitywnej
terapii behawioralnej w/g Aarona T. Becka, program terapeutyczny.